OVER ONS

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting, en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Hans Jansen Manenschijn | voorzitter. Directeur Tevoorschijn
  • Sander van der Zee |  algemeen lid. Strategisch adviseur Gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
  • Michel Adriaansens |  penningmeester. Accountant, voorzitter PwC Rotterdam, Den Haag

Het verslag Raad van Toezicht 2014 is hier te downloaden

Voormalig bestuursleden

Ranti Tjan | voorzitter 2010-2012

George Lawson | voorzitter 2007-2010

Ton van Dalen | voorzitter 2003-2007

Colin Huizing

Anne Nigten

Katja Diallo

Janneke van Kersen

Jantien Hadders

Jeanne van der Horst

Pim de Jong

Bejank van Herwijnen

Jeannette Conrad

Jeroen Oosterhoff