OVER ONS

ANBI

Stichting Noordkaap heeft de culturele ANBI status. Dat betekent dat je giften aan Noordkaap kunt aftrekken van de belasting. Kijk op www.daargeefjeom.nl voor meer informatie

Informatie  ten behoeve van de ANBI-status vindt u op deze pagina.

ANBI-informatie

  • Naam van de instelling:

Stichting Noordkaap

  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 812 837 526
  • Postadres:

Spuiboulevard 309

3311 GP Dordrecht

Nederland

  • Beschrijving van de doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
1. het onderzoeken van vraagstukken uit de samenleving met als doel nationaal en
internationaal geëngageerde en activistische programma's te maken, die het publiek op
onconventionele wijze aanspreken. De stichting ontwikkelt en toont kwalitatief
hoogwaardige actuele kunst en maakt daarbij gebruik van nieuwe presentatievormen
zodat men dicht op de huid van de samenleving zit. Daarbij opereert de stichting zowel
binnen als buiten de reguliere kanalen van de kunstwereld en strijkt de stichting neer op
thematisch relevante locaties in de stedelijke omgeving;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
a. het samenstellen en organiseren van tentoonstellingen, artist in residencies, workshops,
bijeenkomsten en het uitbrengen van publicaties;
b. het onderhouden en ontwikkelen van een (inter-) nationaal netwerk van kunstenaars,
kunstenaarscollectieven en collega-instellingen;
c. het uitvoeren van opdrachten;
d. het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
e. alle ander wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

  • Functie van de bestuurders

zie pagina Noordkaap Team en Raad van Toezicht

  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie pagina Jaarverslagen

  • Financiële verantwoording

Het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening, zijn vanaf april 2015 te downloaden via http://www.noordkaap.org/over-ons/jaarverslag

Bladeren (1/8)

RSS feeds

Bookmark and Share