KUNSTENAARS

Michael Markwick

1974, Grand Rapids, Michigan. Woont en werkt in Berlijn

"Als de Nederlands-Amerikaanse Michael Markwick in zijn schilderijen inzoomt op een boom, een knot, een tak of wortels, dan lijkt hij dat met een gulzig oog voor de vorm en buitenkant te doen. Hij pakt de natuur in al haar stoffelijkheid, met het schors en de molm die daarbij horen en het licht dat erop valt en voor toon en schaduw zorgt. Tegelijk lijkt de schilder geïnteresseerd in een onderliggend principe, iets dat de natuur aanstuurt, doet zwiepen, barsten en buigen. En dan gaat het niet alleen over de wind, maar om een meer omvattende kracht die niet direct aanwijsbaar is. Deze komt tevoorschijn in beweeglijkheid. In groei en geweld, botsing en splitsing. In licht en kleur.

Michael Markwicks werk is zowel representatie, in de traditie van de landschapschilderkunst, als een vorm van action painting waarbij het gaat om gebaren, stemming en concentratie, die zijn omgezet in verf. Het gaat om sporen, uitschieters, restvormen en om een delicate balans tussen gestuurde vorm en toevallig of terloops ontstane vorm. Dat in een aantal werken beweeglijke skeletten opduiken, is slechts één indicatie dat Markwick in het schilderen ook een brug vindt naar de nachtzijde van de natuur. Schilderen heeft bij hem veel van een performance, zij het dat die niet openbaar wordt opgevoerd maar in de beslotenheid van het atelier plaatsvindt. Wat de kijker te zien krijgt zijn de laatste lagen verf die op het doek zijn achtergebleven. De vraag of de schilder op het juiste moment is opgehouden, is essentieel bij deze manier van werken. Eerdere stadia schijnen nog door in de verf."

Uit: 'An Infinite Gaze', Jurriaan Benschop. Berlijn 2010

Markwick studeerde Masters of Fine Arts aan de Indiana University, U.S.A.

Recente tentoonstellingen o.a.:

Geist und Form: Ten Painters from Berlin. Grunwald Gallery of Art, Bloomington, Indiana, 2013

The Legend of the Shelves, Autocenter, Berlin 2013

USArtberlin, The WYE, Berlin 2012

Schwarzwald, Noordkaap, Dordrecht 2010

Deeper - After Relocation, New Excavations and Paintings, Dordrechts Museum, Dordrecht, 2008

NKTaxi / It Never Happened

In het kader van NKTaxi creëerde Markwick 'Dys-tuinopia' op locatie Huis Rodenburch. NKTaxi was onderdeel van de tentoonstelling It Never Happened, ter ere van Noordkaaps tienjarig, post-futuristisch jubileum. Dordtenaren brachten de passagiers vanaf centraal station naar diverse monumentale bestemmingen, met kunst(ervaringen) in de auto's en op locatie.

Michael Markwick ‘Dys-tuinopia,’ 225x300cm, houtskool op papier, NKTaxi/Huis Rodenburch, 2014

Sinds 2005 maakt de in Berlijn woonachtige kunstenaar Michael Markwick grootschalige schilderijen en tekeningen waarin hij de natuur en het landschap verkent. In het online tijdschrift Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment, merkt d e schrijfster Isabel Hoving op dat zijn manier van werken overeenkomt met een term die Timothy Morton heeft bedacht - Dark Ecology, or ecology without nature.

In dit werk, getiteld 'Dys-tuinopia,' een combinatie van het Engelse woord 'Dystopia' en het Nederlandse woord 'tuin,' gebruikt de kunstenaar houtskool op papier om zogenaamde zinkgaten, of dolines tot leven te wekken; een geologisch fenomeen waarbij de aarde in elkaar stort en grote stukken land en zelfs gebouwen de diepte in slokt.


Markwick maakt vaak gebruik van een soort dubbele ironie om aan te geven waar we ons bevinden in een post-natuurlijke wereld. Traditioneel gezien is zijn werk mooi en esthetisch, maar er zijn ook diepere, inhoudelijke subniveau's in het werk verborgen. Zoals een destructieve gebeurtenis die in het landschap heeft plaatsgevonden of op dat moment plaatsvindt, beeldmateriaal dat naar menselijke aanwezigheid refereert, zoals autobanden die een dubbelrol spelen als borstkasten, botten en bomen, maar soms ook laten zien hoe weerbaar de natuur terugkaatst.

In zijn schilder- en tekenproces maakt de kunstenaar geen gebruik van projectie of vergroting, hij werkt één-op-één met gebruik van stokken, ladders en direct mark-making, hij drukt zijn stempel zogezegd direct op het werk.

We zien een grote muur van aarde aan de rand van het water, alsof we middenin een zinkgat staan. Vormen vervormen en bewegen, het hele landschap is dynamisch. Er zijn geen mensen, alleen abstracte restjes, stoffelijk overschot. De tastbare lichamelijkheid van de tekening laat verschuivende vlakken en lijnen zien, die naar de kijker toeglijden. Als je goed kijkt, zie je de vormen van autobanden, bijna cartoonesque patronen van vrachtwagens, maar ze worden ook ribvormige kooien van tanden. Is natuur bedreigend, of is menselijke aanwezigheid uitgegroeid tot bedreigend element? Kijkend naar de rechterbovenhoek van de tekening bij de grotere zwarte diagonale vorm, zien we een skeletoverblijfsel van een menselijke schouder. Op de voorgrond zijn er vormen die verwijzen naar rondwervelende modder, of water dat over het in elkaar stortende puin wast.


De schaal is groot, dus de kijkers' blikveld is gevuld met een gebeurtenis die zich voor hun ogen uiteenzet, de energie spoelt over hen heen. Markwick's vormen doen denken aan het abstract expressionisme van Willem De Kooning, maar ook de grafische kwaliteiten van de Amerikaanse kunstenaar Philip Guston, terwijl ze tegelijkertijd misschien ook Chinese schilderkunst en Japanse prints oproepen. De kunstenaar doet sinds kort onderzoek in Hong Kong. Hij heeft een werk gecreëerd dat zowel een bedreigend als prachtige dialoog aangaat met huidige, kritische theoriën over ecologie en menselijke aanwezigheid in de wereld.

images/markwick_2.jpg

Michael Markwick ‘Blackened Earth’. Chalk on paper, Noordkaap 2010

» http://www.michaelmarkwick.com/

Programma: NK TAXI, It Never Happened en Schwarzwald .